Funkcje systemu AltiMail

Program AltiMail pomimo łatwej obsługi zawiera w sobie wiele zaawansowanych funkcji. Lista możliwości systemu jest ciągle rozwijana, dzięki czemu masz pewność, że Twoje narzędzie do e-mail marketingu odpowiada aktualnym potrzebom rynku.

W zależności od wybranej wersji, AltiMail to między innymi:

Funkcjonalność AltiMail Standard AltiMail Pro
Czas trwania licencji bezterminowy bezterminowy
Nielimitowana ilość wysyłanych wiadomości
Nieograniczona liczba adresów w bazie
Wyszukiwanie adresów e-mail z zewnętrznych stron internetowych, katalogów, forów dyskusyjnych -
Ustawianie czułości robota wyszukującego adresy e-mail -
Automatyzacja wyszukiwań adresów e-mail -
Śledzenie postępu wyszukiwania adresów e-mail -
Szablony wiadomości wraz z załącznikami i możliwością personalizacji do 100 szt. bez ograniczeń
Graficzny edytor treści szablonów wiadomości (WYSWIG)
Import adresów do bazy z formatów: TXT, CSV, Excel, HTML
Kopie zapasowe wszystkich danych, adresów, szablonów, kategorii i raportów
Bezpośrednie dopisywanie nowych adresów do bazy
Zliczanie aktywności poszczególnych odbiorców
Załączniki zewnętrzne (widoczne) oraz wewnętrzne (ukryte) -
Obliczanie rzeczywistego łącznego rozmiaru wiadomości wraz z załącznikami -
Eksport bazy adresów do zewnętrznych plików -
Autorespondery - automatyczne odpowiedzi w zależności od wybranej opcji przez odbiorcę
Zewnętrzny moduł newslettera umożliwiający zamieszczenie na Twojej stronie boksu z możliwością zapisania się do bazy adresów przez użytkowników
Tworzenie nieograniczonej liczby boksów newslettera, z podziałem na określone strony WWW i kategorie
Dowolny adres i nazwa nadawcy
Możliwość przekierowania odpowiedzi na wysłaną wiadomość pod wybrany adres
Nieograniczona liczba stron WWW z umieszczonymi boksami newslettera
Podręczny panel najpotrzebniejszych funkcji
Możliwość samodzielnego wypisania się przez odbiorcę wiadomości z listy subskrybentów
Raporty wysyłek wraz ze zliczaniem poszczególnych kliknięć
Planowanie wysyłek w określonym terminie -
Personalizacja adresów poprzez indywidualne wartości (np. imię i nazwisko) -
Zarządzanie użytkownikami z możliwością dostępu -
Moduł pobierania adresów z zewnętrznych stron internetowych -
Zapis adresów e-mail z katalogów internetowych -
Alternatywne treści wiadomości szablonów w formacie tekstowym dla klientów pocztowych, które nie obsługują wiadomości w formacie HTML
Podgląd wiadomości przed wysyłką -
Statystyki wprowadzonych danych oraz bazy systemu
Cykliczne wysyłanie wiadomości (kolejkowanie)
Podgląd aktualnie wysyłanych wiadomości
Pojedyncze lub masowe operacje na adresach
Definiowanie liczby wiadomości wysyłanych w określonym czasie
Zarządzanie kategoriami adresów
Statusy adresów w postaci: aktywnych, nieaktywnych, usuniętych oraz bez wysłanych wiadomości
Filtrowanie adresów według kategorii oraz statusów
Wyszukiwarka adresów w bazie
Zmienne szablonowe
Generowanie linków zewnętrznych z możliwością zliczania liczby kliknięć
Definiowanie przekierowań na zewnętrzne adresy po zapisaniu lub wypisaniu użytkownika z bazy
Wyszukiwarka adresów w bazie
Podstawowe wsparcie techniczne w ramach licencji na okres 7 dni 14 dni
Podręcznik obsługi i pracy z systemem
 

Skontaktuj się z nami

22 3000 495 / 3000 610

* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

© 2018 Altinet Interactive jesteśmy po Twojej stronie